Στρατηγική εταιρικής επικοινωνίας

Προσωποποιημένη προβολή

Κάθε πελάτης έχει ξεχωριστές ανάγκες και βάσει αυτών χαράσσουμε μια εξατομικευμένη επικοινωνιακή στρατηγική, με βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Αξιοποιούμε την κατά περίσταση ενδεδειγμένη μέθοδο επικοινωνίας και χτίζουμε το εταιρικό προφίλ, βήμα προς βήμα για να επιτευχθεί ο πρωταρχικός στόχος, δηλαδή η επιτυχημένη προβολή του πελάτη.

Κάθε πελάτης έχει ξεχωριστές ανάγκες και βάσει αυτών χαράσσουμε μια εξατομικευμένη επικοινωνιακή στρατηγική, με βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Αξιοποιούμε την κατά περίσταση ενδεδειγμένη μέθοδο επικοινωνίας και χτίζουμε το εταιρικό προφίλ, βήμα προς βήμα για να επιτευχθεί ο πρωταρχικός στόχος, δηλαδή η επιτυχημένη προβολή του πελάτη.

Η συνταγή για μια αποτελεσματική στρατηγική περιλαμβάνει τις κατάλληλες δόσεις δημοσιότητας, την κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο μέσο. Καταρτίζουμε εξ αρχής το σχέδιο προβολής του πελάτη, αναπροσαρμόζοντάς το κάθε φορά ανάλογα με τις απαιτήσεις και διαφοροποιήσεις της αγοράς.