Παραγωγή & Ανάπτυξη Περιεχομένου

Επικοινωνία με δημοσιογραφική... πένα

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία παραγωγής εκδόσεων (έντυπες ή ψηφιακές) που καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησής σας, ενημερώνουν το κοινό σας και ενισχύουν το εταιρικό κύρος σας.Προτείνουμε και υλοποιούμε την αποτελεσματική προβολή της εταιρείας σας με το κατάλληλο περιεχόμενο.

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία παραγωγής εκδόσεων (έντυπες ή ψηφιακές) που καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησής σας, ενημερώνουν το κοινό σας και ενισχύουν το εταιρικό κύρος σας. Προτείνουμε και υλοποιούμε την αποτελεσματική προβολή της εταιρείας σας με το κατάλληλο περιεχόμενο.

Σχεδιάζουμε και συντάσσουμε Newsletters που υπερβαίνουν τα όρια των εταιρικών νέων, εμπλουτισμένα με επικαιρότητα και αναλύσεις, δίνοντας το στίγμα της επιχείρησής σας στον κλάδο που δραστηριοποιείστε.

Δίνουμε συμβουλές για την σύνταξη ενδοεταιρικών ανακοινώσεων και σημειωμάτων, επειδή οποιαδήποτε μορφή ενημέρωσης επηρεάζει την επικοινωνιακή στρατηγική σας.

Προτείνουμε και υλοποιούμε την αποτελεσματική προβολή των προϊόντων σας με την μορφή προωθητικών φυλλαδίων και καταλόγων.