Στρατηγική εταιρικής επικοινωνίας

Προσωποποιημένη προβολή

Κάθε πελάτης έχει ξεχωριστές ανάγκες και βάσει αυτών χαράσσουμε μια εξατομικευμένη επικοινωνιακή στρατηγική, με βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Αξιοποιούμε την κατά περίσταση ενδεδειγμένη μέθοδο επικοινωνίας και χτίζουμε το εταιρικό προφίλ, βήμα προς βήμα για να επιτευχθεί ο πρωταρχικός στόχος, δηλαδή η επιτυχημένη προβολή του πελάτη.

Διαχείριση σχέσεων με τα ΜMΕ

Ανοίγουμε δίαυλο επικοινωνίας

Παρέχουμε συμβουλευτική επικοινωνίας. Αυτό συνεπάγεται την ανάπτυξη και οργάνωση σχέσεων με τα Μέσα Ενημέρωσης για πρόσωπα, οργανισμούς και εταιρείες, όπως επίσης και τον συντονισμό όλων των προωθητικών ενεργειών που απαιτούνται.

Παραγωγή & Ανάπτυξη Περιεχομένου

Επικοινωνία με δημοσιογραφική... πένα

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία παραγωγής εκδόσεων (έντυπες ή ψηφιακές) που καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησής σας, ενημερώνουν το κοινό σας και ενισχύουν το εταιρικό κύρος σας.Προτείνουμε και υλοποιούμε την αποτελεσματική προβολή της εταιρείας σας με το κατάλληλο περιεχόμενο.

Digital marketing και Web Management

Δημιουργούμε το ψηφιακό αποτύπωμα της εταιρείας σας

Διαμορφώνουμε το κατάλληλο περιβάλλον επικοινωνίας για τους πελάτες μας, υποστηρίζοντας την εταιρική τους παρουσία στα Social Media και την ψηφιακή προώθηση πωλήσεων μέσω email marketing. Κατασκευάζουμε ή αναβαθμίζουμε την ιστοσελίδα σας σε λειτουργικό και αισθητικό επίπεδο.